Gioco特製小軍鼓

Gioco特制小军鼓可依客户需求特别订制,搭配Dunnet或Trick开关,铜制响线。REMO US 鼓皮,丰富您的军鼓收藏。

型號 直徑 深度
AMW5 14 6.5 表面水曲柳搭配高级北美枫木加厚鼓腔
AMW8 14 6.5 表面水曲柳搭配高级北美枫木加厚鼓腔
WMW8 14 6.5 高级北美黑胡桃木加厚鼓腔
WMW5 14 6.5 高级北美黑胡桃木加厚鼓腔
D3AUB 14 5.5 精选南洋枫木
NSCL 10 5.5 特制10英吋钢腔,亮面处理